Gminna Spółdzielnia
„Samopomoc Chłopska”
w Słubicach

ul. Płocka 51
09-533 Słubice

e-mail: gs-slubice.sekretariat@o2.pl

Sekretariat: (24) 27 78 298
Prezes Zarządu: (24) 27 78 028
V-ce Prezes: (24) 27 78 078
Kierownik obrotu rolnego: (24) 27 78 042