Jubileusz 70 lecia Gminnej Spółdzielni ,,SCh’’ w Słubicach